Languages

International Society of Arboriculture (ISA) är en världsomspännande professionell organisation med över 17,000 medlemmar, vars mission är att förmedla större förståelse för träd och det professionella utövandet av arboriculture. ISA är en del av ett nätverk av organisationer runt om i världen, vilka deltar i den professionella utvecklingen av arboriculture.

Detta nätverk av organisationer, deltar tillsammans för att utveckla ett universellt accepterat sätt att utöva trädvård, samt för att debattera, diskutera och dela information. Varje grupp förmedlar sedan informationen på lämpligaste sätt till den egna regionens arborister. För att erhålla vetenskapligt baserad trädvårdsinformation i Sverige, besök:

- Svenska Trädföreningen: www.tradforeningen.org

SvTF är anförtrott det professionella utövandet av arboriculture i Sverige, och erbjuder ett flertal resurser på svenska. Besök deras hemsida. Bli insatt i deras verksamhet. Bli medlem i SvTF.

SvTF kan hjälpa dig med frågor på svenska. Kontakta: info@tradforeningen.org

För att få reda på mer om International Society of Arboriculture på engelska, besök ISA´s hemsida, som omfattar:

  • Information om alla ISA´s certifieringsprogram
  • Medlemsförmåner
  • Katalog på alla ISA´s publikationer, inklusive Arboriculture and Urban Forestry och Arborist News
  • Olika karriärer inom arboriculture
  • Länkar till medlemsorganisationer, professionella närstående branscher, och till den gröna industrins resurser.
  • Diskussionsgrupper och mycket mer!

ISA´s stab kan assistera dig vid frågor på engelska. Om du har frågor på svenska, ställ dem till SvTF. För att kontakta ISA´s olika verksamhetsgrenar skickar du frågor via e-post till:

  • Certifiering: certification@isa-arbor.com I allt från grundutbildning i klättring till avancerad diagnostikutveckling, främjar ISA´s certifieringar din kunskap och karriär. Över 16,000 ISA certifierade arborister arbetar runt om i världen. Marya Ryan, chef för Certifiering Erin LaRocque
  • Publikationer: sales@isa-arbor.com Utbildnings- och träningsmateriel stödjer den kontinuerliga utbildningen inom trädvårdsyrket.. Böcker, tidskrifter, videos, audio- och databaserad träning, levererar både grundinformation och avancerad sådan. Sharon Lilly, chef för Utbildning, Varor och Service Aaron Bynum och Kathy Ashmore För att beställa, kontakta Lisa Butler, Försäljningssamordnare
  • Medlemsservice: membership@isa-arbor.com Exklusiv service och rabatter gäller för medlemmar. John Steinbacher
  • Public Relation: sgarth@isa-arbor.com Den stora allmänheten behöver utbildning i hur viktigt det är med träd i stadsmiljö och riktig trädvård. Sonia Garth samordnar pressreleaser och ISA´s mediakontakter.

Internationella huvudkontoret är beläget i:
(Post för utdelning nästa dag)
270 Peachtree Street, NW
Suite 1900
Atlanta, Georgia 30303 United States

(Postkontorets adress)
P.O. Box 191
Annapolis Junction, MD 20701 United States

Tullfritt I USA och Canada: 888.ISA.TREE (1.888.472.8733)

Telefon: +1.217.355.9411
Fax: +1.217.355.9516

Hemsida: www.isa-arbor.com
E-post: isa@isa-arbor.com

Om du ämnar delta i ISA´s årliga konferens och trädshow, besök konferensens hemsida: www.isa-arbor.com/events/annual-conference/

ISA igår, idag och imorgon.

International Society of Arboriculture (ISA)
har bistått trädvårdsindustrin i över 80 år i egenskap av en vetenskaplig och utbildande organisation. ISA grundades år1924, när en grupp på 40 personer, var och en engagerad i någon fas av trädvård eller forskning, kallades samman av Connecticut Tree Protection Examining Board, för att diskutera olika problem med lövträd, och dess tänkbara lösningar. Det var under detta möte, som en grupp personer identifierade ett behov av att samla trädvårdsinformation, och tillhandahålla medel för att sprida denna information. National Shade Tree Conference (NSTC) grundades strax därefter.

NSTC´s vunna erfarenheter växte gradvis fram till år 1922, då USA´s ekonomi kollapsade, och medlemsantalet i den unga organisationen sjönk till 14 personer. I flera år gick verksamheten på sparlåga, men år1936 växte medlemsantalet från 33 till 146. Med få undantag har tillväxten stadigt ökat sedan dess.

Beroende på organisationens inflytande, och spridningen av medlemmar utanför USA, ändrade organisationen år1968 sitt namn till International Shade Tree Conference (ISTC). Bara några år senare, år 1976, ändrades namnet återigen, denna gång till International Society of Arboriculture, för att på ett riktigare sätt spegla dess breddade omfattning.

ISA fortsätter att vara ett dynamiskt medium genom vilket arborister världen runt delar sina kunskaper och erfarenheter med, till gagn för organisationen. ISA, allierad på många fronter med andra gröna organisationer, arbetar hårt på att främja en bättre förståelse för träd och trädvård genom forskning, och utbildning av fackmän, likväl som att globalt bemöda sig om att informera vanliga trädvårdskonsumenter.

ISA medlemskap

ISA växer med sin yrkeskår. Nu arbetar över 17,000 medlemmar för att förbättra världen, ett träd i taget.

År Ant. medlemmar År Ant. medlemmar
1924 36 1996 8903
1934 19 1997 10055
1944 462 1998 10665
1954 1243 1999 11420
1964 1829 2000 12884
1974 2439 2001 14229
1984 3647 2002 14992
1994 7368 2003 16187
1995 8220 2004 17025

 

Varför skall man stödja ISA?

Genom att stödja ISA och Svenska Trädföreningens program hjälper man till att säkra yrkeskårens kvalitet, genom högkvalitativa utbildningsprogram, workshops, konferenser och genom en certifiering som är igenkänd runt om i världen. Gå med i Svenska Trädföreningen: www.tradforeningen.org, som medlem eller frivillig, och stöd den lokala utvecklingen av god trädvårdsinformation. Gå med i ISA, och hjälp till att ta hand om den gröna stadsmiljön runt om i världen.